Πρόοδος ΜΑΚΡΟ Ι

Η πρόοδος για το μάθημα θα γίνει με τα εργαλεία του exams e-class την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 ως εξής:

13:15-13:50  - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θεωρία (15 ερωτήσεις)

14:00-14:20  -  Εφαρμογές (5 εφαρμογές)

Για να συμμετάσχουν στην πρόοδο, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα exams e-class ανάλογα με τα τμήματα στα οποία ανήκουν (Τμήμα Α Ζερβογιάννη & Τμήμα Β Ταγκαλάκης). Λεπτομερείς οδηγίες και αντίστοιχα links θα ανεβαστούν στο e-class των δύο τμημάτων ΜΑΚΡΟ Ι μέχρι τις 3/1/2021.

 

Οι διδάσκοντες

Α. Ζερβογιάννη & Α. Ταγκαλάκης