Προκήρυξη Υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο Ισραήλ

Παρέχονται υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας) για σπουδές στο
Ισραήλ το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσονται :
- 2 υποτροφίες για εκμάθηση Εβραϊκών ή Αραβικών (διάρκειας 1 μήνα) και,
- 2 υποτροφίες για Έρευνα / Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό / Μεταδιδακτορικό (διάρκειας 8 μηνών).


Διαβάστε αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, το τι περιλαμβάνουν οι υποτροφίες, καθώς και περαιτέρω οδηγίες και αιτήσεις: https://embassies.gov.il/athens/AboutIsrael/Science_Academia_scholarship...

Υποβολή αιτήσεων έως 10 Ιανουαρίου 2023 στην διεύθυνση:
Πρεσβεία Ισραήλ (Ακαδημαϊκό Τμήμα)
Μαραθωνοδρόμων 1, Π. Ψυχικό
15452 Αθήνα

 

Από τη Γραμματεία