ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ 2021-22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ 2021-22

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 7.317 ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Υπάρχει μια πόλη αόρατη, που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη, κι όμως είναι παντού. Αυτή η πόλη ξεκίνησε να χτίζεται το 1978 και μεγαλώνει. Αντί για κτίρια έχει ιδέες, λέξεις και αλγόριθμους. Για δρόμους έχει τις επιστήμες που ξέρουμε, όπως την ιατρική, τη νομική και τη βιολογία, αλλά και τις επιστήμες που θα μάθουμε, τη βιοϊατρική, τη βιοηθική, την τεχνητή νοημοσύνη και τα οικονομικά της καινοτομίας. Σε αυτή την πόλη ζουν εκείνοι που αριστεύουν, δημιουργούν, καινοτομούν και φροντίζουν ώστε η κοινωνία μας να κάνει βήματα προς τα μπροστά. Μια πόλη με 7.317 κατοίκους, τους Υποτρόφους του Ιδρύματος Ωνάση.

Οι αιτήσεις στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησαν.

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 37 13 053, -054, -055, -056, -057 ή
μέσω e-mail στο scholarship.applications@onassis.org

 

 

 

SCHOLARSHIPS CALL FOR
THE ACADEMIC YEAR 2021-22

DISCOVER THE CITY OF TOMORROW
POPULATION: 7.317 SCHOLARS

SUBMISSION DEADLINE: 28 FEBRUARY 2021

There is an invisible city that appears on no map, and yet is everywhere. This city, whose foundations were laid in 1978, continues to be built. But in place of buildings, it has restless ideas, words and algorithms. And in place of roads, it has the sciences we know – medicine, law, biology, and the like – and the sciences we will come to know – biomedicine, bioethics, artificial intelligence and economics of innovation. This city is inhabited by people who excel and break new ground, applying themselves so that our societies can take steps forward. It is a city of 7,317 inhabitants: all of them Onassis Foundation Scholars.

Applications are now being accepted for the Onassis Foundation Scholarship Program – Academic Year 2021-22.
 

 

Applications and supporting documents can only be submitted online. Scholarships are addressed to candidates who have Greek citizenship and/or nationality or to candidates who have graduated from a Greek university and hold a High School Diploma from Greece, provided that they have a legal residence permit in Greece.

Should you require any assistance or if you have any further queries, please do not hesitate to contact us by telephone:
+30 210 37 13 053, -054, -055, -056, -057 or by e-mail: scholarship.applications@onassis.org