ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το «Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης» (Ευθυμίου Χριστόπουλου) προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για το έτος 2021-2022 προς το σκοπό πραγματοποιήσεως μεταπτυχιακών σπουδών στην αλλοδαπή με σύνταξη διδακτορικής διατριβής στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
α) παιδαγωγική επιστήμη (1 υποτρoφία) με έμφαση στο θέατρο και στη λογοτεχνία
β) ιατρική επιστήμη (1 υποτροφία)
γ) νομική επιστήμη (1 υποτροφία)
δ) οικονομικές επιστήμες (1 υποτροφία)
ε) πολυτεχνικές επιστήμες (1 υποτροφία) με έμφαση στα θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο)

Από τη Γραμματεία ΤΟΕ

Συνημμένα Αρχεία: