Προκήρυξη επιλογής Υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2019 - 2020 - Κληροδότημα ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ


Εκδόθηκε η προκήρυξη για τη χορήγηση με επιλογή τεσσάρων (04) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού για (1) έτος.
 

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία επιλογής υποτρόφων, από το επισυναπτόμενο έγγραφο που ακολουθεί.
 

Από τη Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Συνημμένα Αρχεία: