Προκηρύξεις επιλογής Υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2019 - 2020 - Κληροδοτήματα ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ και ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

Διαβιβάζουμε συνημμένα δύο (2) Προκηρύξεις επιλογής Υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020,  κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

Σημ.: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 06-09-2021 έως τη Δευτέρα 15 - 11 - 2021