Πρόγραμμα Ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ενίσχυσης Συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για πρώτη φορά από το 2022 σε εφαρμογή του άρθρου 1, ΚΥΑ 13677/Ζ1/26-10-21 προβλέπεται η χρηματοδοτική ενίσχυση ομάδων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ που πρόκειται να μετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Πληροφορίες με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις διαδικασίες, τα κριτήρια καθώς και το έντυπο αίτησης προς συμπλήρωση και αποστολή, ακολουθούν στα επισυναπτόμενα αρχεία της παρούσας ανακοίνωσης ή και μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΥ στο link: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/diethneis-diagonismoi/enisxysi-symmetoxis-omadon-foititon

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος 01/09/2022 έως 15/10/2022

Για επιπλέον διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ, στα τηλ. 2103726395 και 2103726346 και στα e-mail: και

Συνημμένα Αρχεία: