Παραλαβή πτυχίων Δεκεμβρίου 2020

Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι Δεκεμβρίου 2020 που έχουν δηλώσει, την παραλαβή των πτυχίων και των δικαιολογητικών τους μέσω εταρείας ταχυμεταφορών, να αποστείλουν την εταιρεία επιλογής τους στην Γραμματεία του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου  Πατρών  κατά τις ώρες: 10:00 έως 14:00.

Υ.Γ Στην μεταφορική παρακαλώ αναφέρατε και την διεύθυνση αποστολής σας.

Σημείωση: Οσοι από τους φοιτητές δεν έχουν αποστείλει  Ακαδημαϊκό Πάσο-Ταυτότητα να το αποστείλουν στη  Γραμματεία Ταχυδρομικά.