Ορκωμοσία Αυγούστου 2021 - Λίστα Πτυχιούχων

Επισυνάπτεται κατάσταση των φοιτητών  που έχουν υποβάλλει  αίτηση για απονομή των πτυχίων τους, 06 Αυγούστου 2021 (ΑΜ -Αριθμός  Μητρώου-Νέος Αριθμός –sap).

Σημείωση: ΄Οποιoς ΔΕΝ βλέπει το Αριθμό Μητρώου του στον επισυναπτόμενο πίνακα και έχει υποβάλει αίτηση  να παραλάβει το πτυχίο του (Αύγουστος 2021) παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει από τον ιδρυματικό του λογαριασμό e-mail (και μόνο) στο , αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία του.

Σχετικά με την παραλαβή των πτυχίων, σας ενημερώνουμε ότι, από Δευτέρα 23 Αυγούστου έως Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα πτυχία τους με δύο τρόπους:
 
1.  Δια ζώσης, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία προκειμένου να ορισθεί ραντεβού.

2.  Ενημερώνοντας οι ίδιοι την εταιρεία Courier που έχουν ορίσει στην Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση κατά την κατάθεση της Αίτησης για Ορκωμοσία, προκειμένου να προσέλθει ο υπάλληλός της, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

 

Από τη Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Συνημμένα Αρχεία: