Ορκωμοσία Απριλίου 2021

Επισυνάπτεται κατάσταση των φοιτητών  με (ΑΜ -Αριθμό  Μητρώου-Νέος Αριθμός -sap) που έχουν υποβάλει  αίτηση για απονομή των πτυχίων τους  (Απρίλιος 2021).

Σημείωση: ΄Οποιoς ΔΕΝ βλέπει το Αριθμό Μητρώου του στον επισυναπτόμενο πίνακα και έχει υποβάλει αίτηση  να παραλάβει το πτυχίο του (Απρίλιος 2021) να στείλει μήνυμα στο     αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία του.

Με ΝΕΑ Ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία παραλαβής των πτυχίων.

Συνημμένα Αρχεία: