Οικονομικά της Εκπαίδευσης (εξετάσεις επι πτυχίω)

Οι επι πτυχίω φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα Οικονομικά της Εκπαίδευσης κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου (http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/timetable), απαιτείται να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στο eclass (https://eclass.upatras.gr/courses/ECON1262/) προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις (ακολουθώντας τις οδηγίες στις ανακοινώσεις του μαθήματος https://eclass.upatras.gr/modules/announcements/index.php?course=ECON1262&an_id=135613).

Ο διδάσκων,

Νίκος Γιαννακόπουλος