"Μικροοικονομική ΙΙ": Εξετάσεις Επί πτυχίω

Οι επί πτυχίω φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα "Μικροοικονομική ΙΙ" να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στο eclass ακολουθώντας τον παρακάτω σύδνεσμο https://eclass.upatras.gr/courses/ECON1419/ καθώς και στο exams.eclass.upatras.gr (ακολουθώντας τις οδηγίες στις ανακοινώσεις του μαθήματος στο eclass.upatras.gr).