Κατανομή Φοιτητριών/τών στα αμφιθέατρα για το μάθημα "Εργασιακές Σχέσεις" (Τετάρτη 29/6, 17.00-19.00)

Καλούνται οι φοιτήτριες/ές που έχουν δηλώσει και δικαιούνται να εξεταστούν γραπτώς στο μάθημα "Εργασιακές Σχέσεις", την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 17.00-19.00, να προσέλθουν στα κάτωθι αμφιθέατρα με βάση το αρχικό του επωνύμου τους. Η κατανομή φοιτητριών/τών στα αμφιθέατρα έχει ως ακολούθως:

 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΜ1: Α-Ζ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΜ13: Η-Λ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΜ16: Μ-Π

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΜ17: Ρ-Ω

 

Οι φοιτήτριες/ές θα πρέπει να προσέλθουν στο αμφιθέατρο στο οποίο εμπτίπτει το ονοματεπώνυμό τους (το αργότερο) έως τις 16.45 μ.μ..

Σημειώνεται, ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αιθουσών.


Ο Διδάσκων

Δημήτρης Βαγιανός


Από τη Γραμματεία