Η ημερίδα ενημέρωση Erasmus+ για πρακτική άσκηση στο Διαδίκτυο

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13/11/2015, για την ανοικτή ενημέρωση όλων των φοιτητών μας που φεύγουν με το πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση το τρέχον ακαδημαϊκό, έχει πλέον αναρτηθεί στο διαδίκτυο, με την υποστήριξη του «Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Πολυμέσων» του Πανεπιστημίου.

Θα τη βρείτε στη διεύθυνση: http://delos.upnet.gr/opendelos/player?rid=79d788fd