Φροντιστήριο Στατιστικής 2 - Τμήμα Α και Β 17-5-2022


Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Το φροντιστήριο στη Στατιστική ΙΙ της 17/5/2022 θα
είναι κοινό και για τα δύο τμήματα (Α και Β), θα διεξαχθεί στην
αίθουσα ΠΑΜ17 και ώρα 16:00-17:00.

Ο διδάσκων,
Α. Λαδάς