Εξυπηρέτηση φοιτητών από τη Γραμματεία

Στα πλαίσια των νέων μέτρων αποφυγής μετάδοσης του Κορωνοϊού, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του Τμήματός μας θα εξυπηρετούνται μόνο μέσω e-mail  (π.χ. αιτήσεις για ορκωμοσία-Πιστοποιητικά) και τηλεφωνικά.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να χρησιμοποιούν το ιδρυματικό τους email της μορφής μέσω του webmail στο https://mail1.upnet.gr/ και να αναγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία τους όπως ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου.

Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις η Γραμματεία θα δέχεται φοιτητές, αυστηρά μόνο Δευτέρα-Τετάρτη και Πέμπτη στο διάστημα 10:00-11:00 κατόπιν συνεννόησης.

Για θέματα ορκωμοσίας δείτε την ανακοίνωση.

Για ότι νεότερο θα ενημερώνεστε της μέσω ιστοσελίδας του Τμήματος.

 

Εκ της Γραμματείας