ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ"

Η εξέταση θα διενεργηθεί την Τρίτη 18/5/2021 , ώρα 14.30 στο exams.eclass . Η προγραμματισμένη διάλεξη του μαθήματος δεν θα πραγματοποιηθεί την ημέρα αυτή.

Ο Διδάσκων,

Α. Πολυμένης