Εξέταση φοιτητών επί πτυχίω: Δημόσια Οικονομική


Οι επι πτυχίω φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα Δημόσια Οικονομική κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου, απαιτείται να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στο exams.eclass (ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Εξέταση Ιανουαρίου 2021 - επί πτυχίω)) προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.