Εξέταση φοιτητών επί πτυχίω: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου


 Οι επι πτυχίω φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα Διαχείριση
Χαρτοφυλακίου κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου,
 απαιτείται να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στο exams.eclass
 (Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Εξέταση Ιανουαρίου 2021 - επί πτυχίω))
προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.