Επικοινωνία φοιτητών με χρήση e-mail Πανεπιστημίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών ότι η πάσης φύσεως επικοινωνία με τα Τμήματα, τις Σχολές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, θα γίνεται εφεξής μόνο μέσω του λογαριασμού e-mail που τους έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο.

 

                             Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας

 

                                               Ασημακόπουλος Σπυρίδων