Ενδιάμεση πρόοδος Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (Τμήμα Α&Β)

Η πρόοδος για το μάθημα Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/04/2021 και ώρα 10:00 μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Πατρών https://exams.eclass.upatras.gr/.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.

Ο διδάσκων,
Ε. Γούλας