Έκτακτο Φροντιστηριακό Μάθημα "Στατιστικής Ι" (Τμήματα Α και Β)

Έκτακτο Φροντιστηριακό Μάθημα "Στατιστικής Ι  (Τμήματα Α και Β):

Θα διεξαχθεί την Πέμπτη 10/12/2015 και ώρα 16.00, στην Αίθουσα ΠΑΜ 17".

Ο Διδάσκων,

Α. Πολυμένης