Εγγραφή Επιτυχόντων Αθλητών Ακαδ.Έτος 2015-16

Η διάρκεια των εγγραφών ορίζεται από 11/11/2015 έως 23/12/2015.

Επισυνάπτονται ηλεκτρονικά α) η απόφαση κύρωσης πινάκων εισαγόμενων με την κατηγορία των Αθλητών για το ακαδ.έτος 2015-2016 και β) εγκύκλιος εγγραφών επιτυχόντων Αθλητών.