Δυνατότητα Βελτίωσης Επίδοσης εώς και σε 3 Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών

Η Γενική Συνέλευση του Τ.Ο.Ε. στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 07.01.2016, αποφάσισε να παράσχει στους φοιτητές τη δυνατότητα βελτίωσης της επίδοσής τους εώς και σε 3 (τρία)  υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια των κανονικών ετών φοίτησης  (ν+2) και μόνο στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

Αξιοποίηση  μπορεί να γίνει άπαξ (και τα 3 τρία  μαθήματα σε μια περίοδο π.χ.  Σεπτέμβριος  2016) ή τμηματικά (π.χ., 1 μάθημα την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2016, 1 την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017 και 1 του Σεπτεμβρίου 2018).

Απαιτείται σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου που θα συμπεριλαμβάνεται στο φάκελό του (η Γραμματεία θα εκδίδει ανακοίνωση στην οποία θα προσδιορίζεται η καταληκτική ημερομηνία).

Ο βαθμός που θα καταχωρείται και θα ισχύει εφεξής  θα είναι ο μεγαλύτερος εκ των δυο.

Η εν λόγω πρακτική θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την επαναληπτική του Σεπτεμβρίου 2016. Η σχετική ανακοίνωση θα εκδοθεί μετά το πέρας της εξεταστικής του Ιουνίου 2016.

Εκ της Γραμματείας του Τ.Ο.Ε.