Δηλώσεις Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου ακ. έτους 2015-2016

Οι δηλώσεις των Συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015.

Η διανομή των Συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η δήλωση συγγραμάτων, οι φοιτητές πρέπει να συνδέονται στο σύστημα http://eudoxus.gr/ με τους κωδικούς πρόσβασης (username, password), οι οποίοι χορηγούνται στους Εγγεγραμμένους φοιτητές κατά την εγγραφή τους από το Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όποιος φοιτητής έχει χάσει τους κωδικούς πρόσβασης θα πρέπει να απευθύνεται στο Κέντρο Δικτύων(2610 969-650), το οποίο βρίσκεται στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές/τριες που έχουν υπερβεί τα v+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί/τες που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.