Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2020-21

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Xειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2020-2021  ξεκινούν  από   σήμερα   έως  τις  30.11.2020

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ KANOYN ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021.
  • ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ  ΚΑΝΟΥΝ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΥΔΟΞΟΣ.

Οι φοιτητές που εισήχθησαν από το  Ακαδ. Έτος  2002 και μετά θα κάνουν –ανανέωση  εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων  ηλεκτρονικά μέσω του Ψηφιακού Άλματος  και της ιστοσελίδας https://progress.upatras.gr

Οι φοιτητές που εισήχθηκαν πρι το Ακαδ. Έτος 2001 θα κάνουν ανανεώσεις εγγραφής – δηλώσεις μαθημάτων  κατόπιν τηλεφωνικών υποδείξεων  της  Γραμματείας  κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00 με 11:00  στο τηλέφωνο  2610 969 999 κατά τις  ανωτέρω ημερομηνίες (10.11.2020 έως 30.11.2020).

Σχετικά με τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει οι φοιτητές να δηλώσουν εκτός από τα μαθήματα που προσφέρονται στο εξάμηνο τους και μαθήματα προηγούμενων χειμερινών εξαμήνων που χρωστάνε και για τα οποία επιθυμούν να εξετασθούν  στις εξετάσεις  του Φεβρουαρίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2021.

          Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δηλώσει κάποιο μάθημα είτε από το εξάμηνο του, είτε από παλαιότερο εξάμηνο που οφείλει, ΔΕΝ θα έχει τη δυνατότητα να εξετασθεί στο μάθημα αυτό στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2021.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α. Τα μαθήματα

ECO_ 151 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οικονομίας

ECO_467 Περιφερειακός & Χωροταξικός Σχεδιασμός

ΔΕΝ ΘΑΔΙΔΑΧΘΟΥΝ ΤΟ Α.Ε.2020-21. Οι φοιτητές που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στα συγκεκριμένα μάθημα θα πρέπει να τα αντικαταστήσουν με μαθήματα  αντίστοιχων εξαμήνων.

Β. Για τα παρακάτω μαθήματα ισχύουν τα εξής:

1.  ΕCO_153 Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ  με το ΝΕΟ μάθημα:                  

           ECO_DE115 Εισαγωγή στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο (προσφερόμενο από το ΤΔΕ)

2. ΕCO_152 Εμπορικό Δίκαιο ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ Α.Ε.2020-21 ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ

    με το ΝΕΟ μάθημα:

           ECO_DE227 Δίκαιο Επιχειρήσεων και Αξιογράφων (προσφερόμενο από το ΤΔΕ)

3.ΕCO_394 Εργασιακές Σχέσεις ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ Α.Ε.2020-21 ΚΑΙ  

     ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ  με το  ΝΕΟ μάθημα:

             ECO_DE205 Εργατικό Δίκαιο & Εργασιακές Σχέσεις (προσφερόμενο από το ΤΔΕ)

Οι φοιτητές που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στα συγκεκριμένα μαθήματα θα πρέπει να τα αντικαταστήσουν με μαθήματα αντίστοιχων εξαμήνων. Οι φοιτητές που έχουν περάσει τα παραπάνω μαθήματα ΔΕΝ μπορούν να επιλέξουν τα ΝΕΑ μαθήματα που τα αντικαθιστούν

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δικαίωμα αντικατάστασης μαθημάτων έχουν οι φοιτητές μόνο για τα χειμερινά  μαθήματα  . Η αντικατάσταση γίνεται  αυστηρά και μόνο με μάθημα αντίστοιχου εξαμήνου.

Διευκρινίζεται ότι όσοι φοιτητές αντικαταστήσουν μαθήματα δεν δικαιούνται συγγράμματα για τα συγκεκριμένα μαθήματα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Την ίδιες ημερομηνίες (10.11.2020 έως 30.11.2020) μπορούν οι φοιτητές κατόπιν τηλεφωνικής Επικοινωνίας (τηλ. 2610 969 999 με τη  Γραμματεία Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00 με 11:00) και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γραμματείας να καταθέσουν αίτηση ηλεκτρονικά για αναγνώριση μαθημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

  •  Οι  Δηλώσεις των  μαθημάτων θα πρέπει να  γίνονται σύμφωνα με  τον Οδηγό Σπουδών του έτους εισαγωγής των φοιτητών.
  • Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων μπορούν να τα δηλώσουν μέχρι 30 φοιτητές (εκτός από το μάθημα " Ειδικά θέματα Πολιτικής Οικονομίας και
    Ποσοτικής Ανάλυσης ")
Συνημμένα Αρχεία: