Δηλώσεις μαθημάτων Φοιτητών 'επί Πτυχίω'

Οι φοιτητές 'επί Πτυχίω' που επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου πρέπει να κάνουν δήλωση μαθημάτων από σήμερα 11.01.2016 έως την 17.01.2016 ηλεκτρονικά μέσω του Ψηφιακού Άλματος και της ιστοσελίδας https://progress.upatras.gr. Σημειώνεται ότι μπορούν να δηλωθούν μαθήματα που είχαν συμπεριληφθεί στις Δηλώσεις Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015. Το πρόγραμμα Εξετάσεων θα αναρτηθεί με νέα ανακοίνωση.