Διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021 - 2022 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου στα Α. Ε. Ι. και στις Α.Ε.Α. (σε περίπτωση νόσησης)

Κατά την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη και τους όρους διεξαγωγής των εξετάσεων, υπάρχει πιθανότητα φοιτητές που συμμετέχουν στις εξετάσεις, να νοσήσουν με λοίμωξη την ημέρα της εξεταστικής και να μην μπορούν να συμμετέχουν για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης.

Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος.

Τα Α.Ε.Ι./ Α.Ε.Α. και οι επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες τους σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες των μαθημάτων, παρακαλούνται όπως παράσχουν τη σχετική δυνατότητα.

Επισημαίνεται ότι η ίδια διαδικασία θα πρέπει να τηρηθεί και στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2022.

 

Από τη Γραμματεία.