Αποστολή πτυχίων (λόγω Covid-19) – Ορκωμοσία Απριλίου 2021

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τους και επιθυμούν να παραλάβουν το Πτυχίο τους, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 ηλεκτρονικά, μέσω e-mail (Iδρυματικό e-mail). Αποστολή μηνύματος από μη πανεπιστημιακό λογαριασμό θα αγνοείται.

Μετά την παραλαβή της Αίτησης και την ολοκλήρωση του ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών, θα σας αποστέλλεται στο e-mail, Πιστοποιητικό Πτυχιούχου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να τα συμπληρώσετε και να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση   (τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 969961) με θέμα: Ορκωμοσία Απριλίου 2021.

  1. Ανανέωση εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2020-21
  2. Αίτηση
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα με την κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, με Σίτιση και Στέγαση – Απώλεια Ακαδημαϊκής Ταυτότητας- Πάσο
  4. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
  5. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
  6. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση *  https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
     

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ, ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ  ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (5)

Σημείωση:  Με Nέα ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον τρόπο  παραλαβής  των Πτυχίων.


* Υπενθυμίζεται η καθορισθείσα διαδικασία της αποστολής του τίτλου σπουδών, χωρίς την ανάγκη προσέλευσης με φυσική παρουσία του πτυχιούχου καθώς πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr και ειδικότερα από το σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.

Για  την  έκδοση  της   υπεύθυνης   δήλωσης  οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.  Η  εν  λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη  δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής  και μπορεί
ο ενδιαφερόμενος  να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, για την παραπάνω περίπτωση η διαδικασία διαμορφώνεται εναλλακτικά ως ακολούθως:

- Αποστολή   ηλεκτρονικού    μηνύματος   από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του  οικείου Τμήματος με συνημμένα τα παρακάτω :

Α. Ηλεκτρονική  Υπεύθυνη   Δήλωση   την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr  (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο)όπου θα αναγράφει:

«ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ –ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………..

Παρακαλώ   να   μου    αποστείλετε    τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα  ή   δίπλωμα   μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα
πιστοποιητικά    που     τον    συνοδεύουν,   με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω
να   τα    παραλάβει    αντ’  εμού,     με    δική    μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα
μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.
Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική  περίοδο ……………………….…………………… (π.χ Σεπτεμβρίου 2020).
Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του
διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)».

 

Εκ της Γραμματείας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών