Αναβολή Μαθήματος "Αγγλικά" 9.12 και αναπλήρωση

Το μάθημα  ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  (τμήμα Α)

δεν θα  πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη  9/12  λόγω  απουσίας της διδάσκουσας.

Για την αναπλήρωσή του, παρακαλούνται  οι φοιτητές  του Α τμήματος να προσέλθουν  στο μάθημα    της Παρασκευής   12/12  και  ώρα 12.00 -3.00  ΣΤΗΝ ΠΑΜ 1.

Η διδάσκουσα

Αλεξάνδρα Λοτσάρη-Γρουμπού