Αναβολή φροντιστηρίου ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

Το φροντιστήριο (29/03/2023) στo μάθημα ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ στο ΑΜΦ. 1.1 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτου κωλύματος της  διδάσκουσας

Η διδάσκουσα,
Αδάμ Νικολέτα