Αναβολή φροντιστηρίου Μαθηματικά για Οικονομολόγους (Τμήμα Β)

Το αυριανό φροντιστήριο (2/12/2022) στα Μαθηματικά Ι (Τμήμα Β - τμήμα κου Κουνετά) δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο.

Ο διδάσκων,
Ρήγας Ν.