Αναπλήρωση μαθήματος "Στατιστική Ι"

Αναπλήρωση  μαθήματος "Στατιστική Ι"    Παρασκευή 2/12/2022 

09:00 - 11:00 ΤΜΗΜΑ  Α΄   ΑΙΘΟΥΣΑ  (ΑΜΦ 1.2)

11:00 - 13:00 ΤΜΗΜΑ  Β΄   ΑΙΘΟΥΣΑ  (ΑΜΦ 1.2)