ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι  -  Την Παρασκευή 25/11/2022 θα γίνει αναπλήρωση ως εξής :
                                      Τμήμα Α'  ώρες 9-11     ΑΜΦ. 1.2
                                      Τμήμα Β'  ώρες 11-13    ΑΜΦ. 1.2

Ο Διδάσκων 

Α. Πολυμένης