Ανανέωση εγγραφής Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22

Η Ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr/ έχει ανοίξει για την Ανανέωση Χειμερινού  Εξαμήνου  Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 από σήμερα 1.9.2021 έως 31.10.2021.

Για τις ημερομηνίες Δηλώσεων Μαθημάτων θα βγει σχετική ανακοίνωση μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Σημείωση:

1. Οι Βεβαιώσεις και τα Πιστοποιητικά που εκτυπώθηκαν  το Εαρινό Εξάμηνο έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021. Για να είναι έγκυρες οι  Βεβαιώσεις, από 1 Σεπτεμβρίου 2021,  θα πρέπει να έχει γίνει ανανέωση εγγραφής στο  Χειμερινό Εξάμηνο.