Ανανεώσεις εγγραφών Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Η Ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr/ έχει ανοίξει για την Ανανέωση Χειμερινού  Εξαμήνου  Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 από σήμερα 2.9.2019 έως 30.10.2019.

Για τις ημερομηνίες Δηλώσεων Μαθημάτων θα βγει σχετική ανακοίνωση μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Σημείωση:

1. Οι Βεβαιώσεις και τα Πιστοποιητικά που εκτυπώθηκαν  το Εαρινό Εξάμηνο έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019. Για να είναι έγκυρες οι  Βεβαιώσεις, από 1 Σεπτεμβρίου 2019,  θα πρέπει να έχει γίνει ανανέωση εγγραφής στο  Χειμερινό Εξάμηνο.