ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Β’ έτος ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι, ΤΜΗΜΑ Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Β’ έτος ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι, ΤΜΗΜΑ Α

Το μάθημα της Τετάρτης 27/10 12.00-14.00μμ αναβάλλεται,  θα γίνει διαδικτυακά μέσω Teams την Παρασκευή 29/10 στις 16:00-18:00μμ λόγω προβλήματος της διδάσκουσας. Το αντίστοιχο link υπάρχει στις ανακοινώσεις του e-class του μαθήματος.