Ανακοίνωση Οικονομικά της Καινοτομίας

Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα «Οικονομικά της Καινοτομίας και Τεχνολογίας» θα γίνει με τελικές γραπτές εξετάσεις με συντελεστή βαρύτητας επί του τελικού βαθμού 50% ΚΑΙ με εκπόνηση εργασίας με συντελεστή βαρύτητας επίσης 50%. Οι εργασίες γίνονται σε ομάδες και η προθεσμία δήλωσης ομάδας φοιτητών και θέματος εργασίας παρατείνεται μέχρι 5 Νοεμβρίου 2021. Η συμβουλευτική επί των εργασιών γίνεται κάθε Τρίτη 12.00-15.00 στην ΠΑΜ 13

Στο e-class του μαθήματος υπάρχει αναλυτικός οδηγός εργασιών

 

  O Διδάσκων

 

Κώστας Τσεκούρας