Ανακοίνωση για το μάθημα Στατιστική Ι

Την Τρίτη 22/12/2015 το μάθημα θα διεξαχθεί στις ώρες 13-16 στην αίθουσα ΠΑΜ 16 και θα αφορά και στα δύο τμήματα Α  και  Β.  Δεν θα γίνει άλλο μάθημα την Τετάρτη 23/12/2015.

Ο διδάσκων,

Α. Πολυμένης.