Αλλαγή ημέρας και ώρας για το μάθημα "Αγροτική Πολιτική"

Το μάθημα Αγροτική Πολιτική από αύριο 26.10.2021 δεν θα γίνεται κάθε Τρίτη μεταφέρεται  κάθε Παρασκευή 11:00-14:00 στην ΠΑΜ 13.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Ιωάννης  Βενέτης

Αναπληρωτής  Καθηγητής