Αίτηση συμμετοχής - Πιστοποίηση Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας


Σας ενημερώνουμε οτι, οι αιτήσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής & διδακτικής επάρκειας, θα γίνονται δεκτές στην Γραμματεία του Τμήματος, από 1/09 έως 20/09 κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οδηγίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.econ.upatras.gr/el/paidagogiki-kai-didaktiki-eparkeia

Την σχετική αίτηση μπορείτε να την αναζητήσετε στο συνημμένο αρχείο, την οποία θα την έχετε υπογράψει και αποστείλει σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
econ-secr @ upatras.gr με θέμα email: "ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ" .

 

►Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 11/13.02.2019 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΟΕ και όπως εγκρίθηκε από την υπ'αριθμόν 146/07.03.2019 της Συγκλήτου, για τους εισακτέους 2016 -2017 και μετά, δεν απαιτείται αίτηση για την πΠΔΕ εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα (βαρύτητας 8 ECTS έκαστο):

1. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (1ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)
2. Μικροοικονομική Ι (2ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)
3. Μακροοικονομική Ι (2ο έτος, χειμερινό εξάμηνο)
4. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ (1ο έτος, εαρινό εξάμηνο)
5. Μικροοικονομική ΙΙ (2ο έτος, εαρινό εξάμηνο)
6. Μακροοικονομική ΙΙ (2ο έτος, εαρινό εξάμηνο)


Σημείωση: Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία με ηλεκτρονικό μήνυμα, πριν την έναρξη των μαθημάτων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου ή ολόκληρου του έτους (βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων).


 Εκ της Γραμματείας.

 

 
Συνημμένα Αρχεία: