ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Υπενθύμιση

 

 ΜΑΘΗΜΑ:  ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  (τμήμα Α)

Επειδή οι περισσότεροι φοιτητές/τριες του τμήματος  Α  δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στο μάθημα της Τετάρτης  23/12 , παρακαλούνται να παρακολουθήσουν το μάθημα της Παρασκευής    18/12 και  ώρα 12.00 -3.00  στην  ΠΑΜ 1.

Το μάθημα της Τετάρτης  23/12  δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η διδάσκουσα

Αλεξάνδρα Λοτσάρη-Γρουμπού