Προκηρύξεις

Επιλογή Πανεπιστημιακού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ"

Η Κοσμητεία της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στην υπ'αριθμ.14/27.11.2015 συνεδρίασή της, επικύρωσε ομόφωνα την επιλογή της κ.Κομνηνού Μαργαρίτας, ως Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το χειμερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2015-2016 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 15-11-2015 ως 29-2-2016 με πλήρη απασχόληση, στο γνωστικό αντικείμενο : "Μάρκετινγκ" και προχώρησε στην έκδοση της υπ'αριθμ.400/30033/1-12-2015 αποφάσεως του Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης και

Επιλογή Πανεπιστημιακού Υποτρόφου στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομικά της Ανάπτυξης"

Η Κοσμητεία της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στην υπ'αριθμ.14/27.11.2015 συνεδρίασή της, επικύρωσε ομόφωνα την επιλογή του κ.Βασιλειάδη Λαυρέντιου, ως Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το χειμερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2015-2016 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 15-11-2015 ως 29-2-2016 με πλήρη απασχόληση, στο γνωστικό αντικείμενο : "Οικονομικά της Ανάπτυξης" και προχώρησε στην έκδοση της υπ'αριθμ.401/30037/1-12-2015 αποφάσεως του Κοσμήτορα της Σχολής Οργ

Σελίδες