Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο του Τμήματος  Οικονομικών  Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική" για το εαρινό εξάμηνο του Πανεπιστημιακού έτους 2016-2017.

 

Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ.

Προκηρύξεις

1.Θέση Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,

με γνωστικό αντικείμενο  "Οικονομική  Ανάλυση".

2.Θέση Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο  "Μακροοικονομική".

 

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΩΝ (103) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε.655 - Ε.Υ. Β.Κυριαζοπούλου) (21/07/2016)

Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ.

Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική της Εργασίας".

Κατά τη 2η και τελική Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική της Εργασίας", η εκλογή απέβη άγονη.

Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ

Πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική της Εργασίας".

 

Υπόδειξη Αξιολογητών από υποψηφίους :

Δρυδάκης Ν.          1Κ.Τσεκούρας, Καθ. Τμ.Οικ.Επ.Π.Π..,   2. Δ.Σκούρας, Καθ. Τμ.Οικ.Επ. Π.Π.,

Σελίδες