Νέα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ - Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2021.

Με τα βραβεία αυτά, το ΄Ιδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων Επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

         

Ερωτηματολόγιο για την Εκπαιδευτική Λειτουργία Πανεπιστημίου Πατρών σε συνθήκες Covid-19

Πάτρα, 31 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες,

Όπως γνωρίζετε, ξεκίνησαν ήδη να προσφέρονται τα θεωρητικά μαθήματα με βάση το σύστημα που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών και το οποίο
βασίζεται στη χρήση λογισμικού τηλεδιάσκεψης και στην πλατφόρμα e-class, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν στη φοίτησή σας λόγω της επιδημίας Covid-19.

Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας την περίοδο μέτρων προστασίας από τον COVID-19

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανταποκρινόμενο στην ανάγκη αποκατάστασης της εκπαιδευτικής λειτουργίας λόγω των περιοριστικών μέτρων προστασίας από τον COVID-19, προχωρά στη διδασκαλία εξ’ αποστάσεως των μαθημάτων του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών διαμορφώνεται όπως παρουσιάζεται στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ:

Σελίδες