Ρηματική Διακοίνωση Πρεσβείας Σαουδικής Αραβίας - απονομή βραβείων για την έρευνα στον τομέα της αναπηρίας και της αποκατάστασης - έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων

Έναρξη της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα βραβεία έρευνας στον τομέα της αναπηρίας και αποκατάστασης. Τα βραβεία αυτά πρόκειται να απονεμηθούν στο πλαίσιο συναφούς διεθνούς συνεδρίου, κατά το χρονικό διάστημα από 25 έως 27 Ιανουαρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Ιουλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στον ιστότοπο www.ksadr.org.sa

Συνημμένα Αρχεία: