ΠΜΣ και κοινωνικά δίκτυα

Αγαπητές (-οί)
 
Με χαρά μου να σας πληροφορήσω για την λειτουργία των κοινωνικών δικτύων του ΠΜΣ του τμήματός μας.
 
 
Θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε μαζί μας
 

Εκ μέρους της ΣΕ

----------------------------------------- Dr. Kounetas Elias Konstantinos Assοciate Professor Director of MSc "Applied Economics & Data Analysis" Department of Economics University of Patras Rio, Campus 26504 Tel:+302610969848 http://www.econ.upatras.gr/en/people/teaching-staff/kounetas-konstantinos https://sites.google.com/site/konstantinosekounetas/home