(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ THN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ