Το "Open Up Entrepreneurship" στα "success story" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το έργο Erasmus+ “Open Up Entrepreneurship (OpEn)” επελέγη ως "ιστορία επιτυχίας" από ομάδα εμπειρογνωμόνων της Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο ανέπτυξε το πολύγλωσσο (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανικά) ανοικτό διαδικτυακό μάθημα OpEn, διάρκειας 32 ωρών (8 εβδομάδων), με τίτλο "Ένας μαθησιακός περίπατος στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα". Σκοπός του OpEn είναι να εμπνεύσει και να ευαισθητοποιήσει υφιστάμενους ή μελλοντικούς νέους επιχειρηματίες στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα.

Οι ιστορίες επιτυχίας είναι έργα που έχουν διακριθεί από τον αντίκτυπό τους, τη συμβολή τους στη χάραξη πολιτικής, τα καινοτόμα αποτελέσματα ή / και τη δημιουργική προσέγγιση και μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για άλλους. Η επιλογή του OpEn ως ιστορία επιτυχίας έγινε βάσει αυστηρών κριτηρίων όσον αφορά την ποιότητα, τη συνάφεια και τα αποτελέσματά του.

Το έργο χαρακτηρίστηκε ως "ιστορία επιτυχίας" στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus +, μια βάση δεδομένων όπου είναι δυνατή η εύρεση περιγραφών και αποτελεσμάτων σχεδίων που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Το έργο υλοποιήθηκε από διακρατικό εταιρικό σχήμα, αποτελούμενο από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), το Burgos Centro Europeo de Empresas e Innovación (Ισπανία), το Manchester Metropolitan University (Ηνωμένο Βασίλειο) και το University of Bari (Ιταλία). Για το Πανεπιστήμιο Πατρών το έργο συντονίστηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. Κώστα Τσεκούρα και συμμετέχοντες τους Μ. Τζαγκαράκη, Επικ. Καθηγητή, Β. Δασκάλου ΕΔΙΠ (αναπληρώτρια επιστημονική υπεύθυνη) και Μ. Κομνηνού, Διδάσκουσα ΠΔ/407.

Το έργο OpEn χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του ΙΚΥ.