Οδηγίες πρόληψης και Πρωτόκολλο COVID-19

Οι οδηγίες πρόληψης COVID σε μαθήματα και εργαστήρια είναι οι ακόλουθες:

  • Απαραίτητη χρήση μάσκας όλων των παρευρισκομένων πριν, κατά και μετά το μάθημα/εργαστήριο
  • Οι φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συστήνεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους. Απαραίτητη η χρήση αντισηπτικού πριν την είσοδο
  • Όπου είναι δυνατόν αποφυγή των εσωτερικών χώρων συνάθροισης/αναμονής και χρήση των εξωτερικών θυρών των αιθουσών/εργαστηρίων για είσοδο/έξοδο των φοιτητών
  • Χρήση χώρων με φυσικό αερισμό (ανοικτά παράθυρα και πόρτες)
  • Χρήση κλιματισμού μόνο αν χρειάζεται. Σε περίπτωση χρήσης κλιματισμού αυτή να γίνεται οπωσδήποτε με ανοικτά τα παράθυρα και τις πόρτες
  • Αποφυγή παραμονής των φοιτητών μέσα στις αίθουσες πριν/μετά το μάθημα/εργαστήριο. Η αίθουσα θα πρέπει να αδειάζει και να αερίζεται
  • Μεσολάβηση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 15 λεπτών μεταξύ των μαθημάτων/εργαστηρίων για αερισμό της αίθουσας
  • Είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα λίγα λεπτά πριν το μάθημα/εργαστήριο και άμεση έξοδος μετά από αυτό
  • Να αποφεύγεται η λήψη τροφής, καφέ και αναψυκτικών μέσα στις αίθουσες για να μην αφαιρείται η μάσκα

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, ο φοιτητής/τρια/εργαζόμενος/η ενημερώνει αμελλητί τον Τοπικό Υπεύθυνο COVID-19 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, αναφέροντας και τις πιθανές επαφές του (συνάδελφοι στον ίδιο χώρο, φοιτητές σε αμφιθέατρο ή εργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη, κ.λπ.). Διαβάστε αναλυτικά τον αλγόριθμο που εφαρμόζεται στο πρωτόκολλο COVID του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι υπεύθυνοι COVID-19 για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος, κ. Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος, κ. Κωνσταντίνος Τσεκούρας, Καθηγητής.